El principal objectiu de l'equip humà que composa PABASA és aconseguir la plena satisfació dels seus clients.

Per a tal fita, PABASA orienta la seva gestió a:

 1. Clarificar de forma documental els productes i serveis que es realitzaran pel client, així com especificar el termini de lliuraments, compromisos i condicions associades als mateixos, per a complimentar els requisits del client.
 2. Una cerca permanent de la satisfacció dels clients (Administració Pública, professionals interns i clients industrials o institucionals...)
 3. Establir els contactes adients entre el client i PABASA per tal d'establir els requisits necessaris en cada cas.
 4. L'adient aportació de recursos per complir fidelment amb els compromisos adquirits.
 5. Tenir en compte que la qualitat dels serveis del personal i dels productes gestionats, és la base del futur de la nostra organització.
 6. No només donar qualitat de servei i producte, sinó que quedi constància d'aquesta.
 7. Crear un entorn de treball per a tots els components de l'Organització que promogui el compromís amb la qualitat, el medi ambient, la seguretat, el treball en equip i la confiança i el respecte mutus.
 8. No donar serveis que incompleixin la legalitat vigent.
 9. Una responsabilitat implicada de cada component de l'Organització en aquesta Política.
 10. Corregir les deficiències, emprenent les accions correctives en les situacions que ho requereixin, des del mateix moment en que tals situacions siguin detectades.
 11. Una millora contínua dels processos, productes, serveis i capacitació del seu personal.
 12. Optimització i manteniment d'un entorn de treball adient.
 13. L'esforç permanent en els criteris de seguretat i salut laboral.
 14. El compromís proactiu de la Direcció en el compliment d'aquests principis.
Certificats ISO 9001