Per PABASA tot el medi natural és patrimoni únic i irrenunciable de la humanitat. A causa d'això, les instal·lacions, actuacions i processos es dissenyen amb criteris de respecte i sostenibilitat de l'entorn.

Per tot això PABASA va més enllà de l'estricte compliment de la legislació vigent i té implantat, com a element estratègic, un sistema de gestió mediambiental certificat per entitats de prestigi internacional.

Els principis bàsics de la seva política ambiental són: l'estalvi i aprofitament de recursos naturals, la prevenció de qualsevol tipus de contaminació, el respecte més estricte a el medi ambient i la millora contínua en tots aquests aspectes.

Els compromisos de Pabasa es materialitzen en:

  • Complir estrictament la legislació vigent i altres requisits aplicables en matèria ambiental.
  • Integrar en el nostre model de gestió la preservació de recursos i el respecte a l'entorn.
  • Dissenyar els nostres productes i processos de manera que, sense perjudici de la qualitat del producte o servei, compleixin els objectius mediambientals establerts.
  • Proporcionar la formació adequada al nostre personal i dotar-lo dels recursos necessaris amb l'objectiu que participin activament i eficaçment a la preservació de l'entorn.
  • Integrar la política medi ambiental en tots els nivells de l'empresa com a part fonamental de la nostra cultura.
  • Donar a conèixer a tots els nostres col·laboradors els valors d'aquesta política perquè puguin participar activament.

PABASA , S.A. calcula les seves emissions de GEH (Gasos Efecte Hivernacle) i té el compromís de prendre mesures per a la seva reducció. Per deixar constància d'això s'ha inscrit a:

  • Registre de Petjada de Carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni que impulsa el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Democràtic.
  • Programa d'Acords Voluntaris fomentat per la Generalitat de Catalunya a través de l'Oficina de Canvi Climàtic.

Aquests registres, de caràcter voluntari, reflecteixen el compromís en matèria d'energia i canvi climàtic de PABASA , fomentant el càlcul de les emissions realitzades per l'Organització.

Memoria ambiental

Certificats ISO 14001