PABASA sempre hem segut conscients del privilegiat entorn que ens envolta. Entenem que en aquest entorn, i per extensió tot el medi natural, es patrimoni únic i irrenunciable de la humanitat. Degut a això, les nostres instal•lacions, actuacions i processos es dissenyen amb criteris de respecte i conservació del medi.

Però en PABASA també entenem que es necessari anar més enllà del respecte al medi ambient i de l’estricte compliment de la legislació vigent.

El sistema de gestió medi ambiental de PABASA, incorpora com element estratègic i té com principis bàsics l’estalvi i aprofitament de recursos naturals, la prevenció de qualsevol tipus de contaminació, el respecte més estricte al medi ambient i la millora continua en tots aquests aspectes.

Per tant el nostre compromís es materialitza en:

  • Complir estrictament la legislació vigent i altres requisits aplicables en matèria ambiental.
  • Integrar en el nostre model de gestió la preservació dels recursos i el respecte al medi ambient.
  • Dissenyar els nostres productes i processos de manera que, sense perjudici de la qualitat del producte o servei, compleixin els objectius medi ambientals establerts.
  • Proporcionar la formació adient al nostre personal i dotar-li dels recursos necessaris amb l’objectiu de que participin activa i eficaçment en la preservació del medi.
  • Integrar la política medi ambiental en tots els nivells de l’empresa com una part fonamental de la nostra cultura.
  • Donar a conèixer als nostres col•laboradors els valors d’aquesta política per a que puguin participar activament en ella.

Memoria ambiental

Certificats ISO 14001